బ్రెజిల్ లో ప్రభుత్వ మార్పు -ది హిందు ఎడ్..

(Regime change in Brazil శీర్షికన మే 13 తేదీన వెలువడిన ది హిందు సంపాదకీయానికి యధాతధ అనువాదం.) ********* అది మరో పేరుతో జరిగిన తిరుగుబాటు కుట్ర. సెనేట్ అభిశంసన ఓటు ద్వారా అధ్యక్షులు దిల్మా రౌసెఫ్ ను అధికార పదవి నుండి సస్పెండ్ చేయడం ద్వారా బ్రెజిల్ ప్రతిపక్షం అరుదైన విజయాన్ని సాధించింది. 55-22 ఓట్ల తేడాతో నెగ్గిన అభిశంసన 13 సం.ల వర్కర్స్ పార్టీ (పి‌టి) పాలనకు అంతం పలికింది. రౌసెఫ్ ఇప్పుడు…