ఫాలక్, అఫ్రీన్… నేడు షిరీన్

మనుషుల్లో మృగత్వానికి అంతే లేకుండా పోతోంది. భర్త చేత విస్మరించబడి, మరో తోడు కోసం ఆశపడి వ్యభిచార కూపంలో చిక్కిన తల్లికి తనయగా పుట్టిన ఫాలక్, పురుషాధిక్య సమాజం క్రూరత్వానికి బలై రెండేళ్ల వయసులోనే కాటికి చేరి రెండు నెలలయింది. తండ్రికి అవసరం లేని ఆడపిల్లగా పుట్టి తండ్రి చేతుల్లో చిత్ర హింస అనుభవించిన మూడు నెలల అఫ్రీన్ మరణం ఇంకా మరుపులో జారిపోనేలేదు. మరో ఫాలక్, షిరీన్ పేరుతో ఇండోర్ ఆసుపత్రిలో చేరింది. షిరీన్ వయసు…

ఆడపిల్లగా పుట్టినందుకు తండ్రి చేతిలో చనిపోయింది

తండ్రి చేతిలో చిత్ర హింసలు అనుభవించిన మూడు నెలల పాప అఫ్రీన్ మృత్యువుతో పోరాడి ఓడిపోయింది. సిగరెట్ వాతలతో, గాయాలతో, రక్తం స్రవిస్తున్న మెదడుతో, విరిగిపోయిన మెడతో బెంగుళూరు ఆసుపత్రిలో చేరిన అఫ్రీన్ బుధవారం గుండే ఆగి చనిపోయింది. అబ్బాయి కోసం చూస్తే అమ్మాయి పుట్టిందనీ, అందుకే హత్యా ప్రయత్నం చేశాననీ తండ్రి ఉమర్ ఫరూక్ పోలీసుల వద్ద అంగీకరించాడని ‘ది హిందూ’ తెలిపింది. తన పాప ప్రాణాలు నిలుస్తాయని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న 19 సంవత్సరాల…