శవాల దిబ్బ టాక్లోబన్, హైయన్ ముందూ తర్వాతా

ఇటీవల ఫిలిప్పైన్స్ లో సభవించిన సూపర్ టైఫూన్ హైయన్ ధాటికి అతలాకుతులం అయిన సమర్, లేటే రాష్ట్రాలు ఇంకా కోలుకోలేదు. మరణాల సంఖ్య పూర్తిగా అంచనా వేయడం ప్రభుత్వం చేతుల్లో లేకుండా పోయింది. బడా మాల్స్ నుండి జనం లూటీలకు పాల్పడకుండా భారీ భద్రత అయితే ఇచ్చారు గానీ జనం ఆకలి, అవసరాలు తీర్చడంలో మాత్రం ఫిలిప్పైన్స్ ప్రభుత్వం ఇంకా వెనుకబడే ఉంది. హైయాన్ ధాటికి బాగా దెబ్బ తిన్న నగరం టాక్లోబన్. 220,000 మంది నివసించే…