(బి.జె.పి లో) తరాల మార్పులు -ది హిందు సంపాదకీయం

బి.జె.పిలో అత్యంత శక్తివంతమైన పార్లమెంటరీ బోర్డు నుండి త్రిమూర్తులు అతల్ బిహారీ వాజ్ పేయి, ఎల్.కె.అద్వానీ, మురళీ మనోహర్ జోషిల నిష్క్రమణ, నూతనంగా సృష్టించిన సలహా కమిటీ మార్గదర్శక మండలిలోకి వారి తరలింపు… ఒక శకం ముగిసిందని సంకేతం ఇచ్చాయి. తన సైద్ధాంతిక నిలయానికే పార్టీ లంగరు తాళ్ళు కట్టివేయబడడం కొనసాగినప్పటికీ దాని పని విధానం మాత్రం -బి.జె.పి పరివర్తన వరకు జరిగిన పరిణామాలను బట్టి- అనివార్యంగా ప్రస్తుతం ఆ పార్టీని నియంత్రిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు, ప్రధాని…