ద్రవ్యోల్బణం మళ్ళీ పెరగక తప్పదా?

కారణం ఏదైతేనేం గత కొద్ది నెలలుగా ద్రవ్యోల్బణం తగ్గు ముఖం పడుతూ వచ్చింది. కృత్రిమంగా తగ్గించారా లేక అదే తగ్గిందా అన్నది బ్రహ్మ రహస్యం. ఆర్ధిక మంత్రి మాటలను బట్టి చూస్తే ద్రవ్యోల్బణం మళ్ళీ పెరగక తప్పదని ఆయన చెబుతున్నట్లుగా ఉంది. ఆర్.బి.ఐ రెండేళ్లకు పైగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గించకుండా కొనసాగించింది. అందుకు కారణం మొండిగా తగ్గుదల లేకుండా కొనసాగిన ద్రవ్యోల్బణం దాదాపు సంవత్సరం క్రితం ఇండియా ద్రవ్యోల్బణం 8.5 శాతం పైనే ఉంది. ఆరు నెలల…